Gwarancja

KARTA GWARANCYJNA


1. Firma MOBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, zwana dalej Gwarantem,
udziela 5 lat gwarancji na szczelność korpusu, powłok, przełączników, elementów plastikowych,
węży, drążków i główek natryskowych. Okres gwarancji obowiązuje od daty sprzedaży
towaru wpisanej przez Sprzedawcę do Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży udokumentowanej dowodem
zakupu przez Kupującego.
2. Niniejsza gwarancja dla swej ważności wymaga podpisania Karty Gwarancyjnej przez Kupującego
i Sprzedającego. Uprawnionym do gwarancji jest Kupujący, posiadający oryginalną, poprawnie wypełnioną
Kartę Gwarancyjną, której wpisy dotyczące sprzedaży muszą być udokumentowane dowodem zakupu.
3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach
Gwarancji poprzez naprawę albo wymianę towaru na wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje
Gwarant.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia
baterii do serwisu.
5. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu
o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
6. Aby skorzystać z gwarancji osoba uprawniona do niej powinna dostarczyć baterię wraz z wypełnioną
kartą Gwarancyjną i dokumentem zakupu do punktu, w którym został dokonany zakup. Punkt ten dostarczy
baterię do serwisu i odbierze po naprawie. Klient może również wysłać baterie do naprawy w serwisie drogą
pocztową.
7. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak bieżące konserwacje,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanej rzeczy. Nie są objęte
gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia,
niewłaściwa instalacja lub obsługa.
9. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
11. Warunkiem wykonania gwarancji jest odpowiednie zabezpieczenie instalacji filtrem przepływowym oraz
przepłukanie jej przed montażem baterii.
12. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy powierzchnie chromowane i barwione noszą ślady uszkodzeń
spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim użytkowaniem bądź czyszczeniem niewłaściwymi
środkami.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl