Serwis

KARTA GWARANCYJNA


1. Firma MOBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa siedzibą w Krakowie, ul. Zakopiańska 58, 30-418 Kraków, zwana dalej Gwarantem,
udziela 5 lat gwarancji na szczelność korpusu, powłok, przełączników, elementów plastikowych,
węży, drążków i główek natryskowych. Okres gwarancji obowiązuje od daty sprzedaży
towaru wpisanej przez Sprzedawcę do Karty Gwarancyjnej w chwili sprzedaży udokumentowanej dowodem
zakupu przez Kupującego.
2. Niniejsza gwarancja dla swej ważności wymaga dowodu zakupu. Uprawnionym do gwarancji jest Kupujący, której wpisy dotyczące sprzedaży muszą być udokumentowane dowodem zakupu.
3. Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad zgodnie z zasadami zawartymi w Warunkach
Gwarancji poprzez naprawę albo wymianę towaru na wolny od wad. O sposobie usunięcia wady decyduje
Gwarant.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty dostarczenia
baterii do serwisu.
5. W przypadku zaistnienia konieczności importu towaru lub części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu
o czas niezbędny do ich sprowadzenia.
6. Aby skorzystać z gwarancji osoba uprawniona do niej powinna dostarczyć baterię wraz z dokumentem zakupu do punktu, w którym został dokonany zakup. Punkt ten dostarczy baterię do serwisu i odbierze po naprawie. Klient może również wysłać baterie do naprawy w serwisie drogą
pocztową.
7. Naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w trakcie eksploatacji takich jak bieżące konserwacje,
do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt.
8. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanej rzeczy. Nie są objęte
gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: uszkodzenia mechaniczne, zanieczyszczenia,
niewłaściwa instalacja lub obsługa.
9. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
10. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
11. Warunkiem wykonania gwarancji jest odpowiednie zabezpieczenie instalacji filtrem przepływowym oraz
przepłukanie jej przed montażem baterii.
12. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, gdy powierzchnie chromowane i barwione noszą ślady uszkodzeń
spowodowanych niefachowym montażem, nieodpowiednim użytkowaniem bądź czyszczeniem niewłaściwymi
środkami.
13. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl