Katalog 2023

Partnerzy

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MOBI

1. właścicielem Sklepu jest: Max-Fliz sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie ul. Zakopiańska 58, ,NIP:  679-00-25-640. Sklep internetowy MOBI, działający pod adresem www.mobi-design.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym MOBI są podane w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi,
foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie sklepu www.mobi-design.pl skierowane przez Spółkę do adresatów ww. treści i potencjalnych klientów nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem dozawarcia umowy.


Cookies (Ciasteczka)

3. Niektóre obszary www.mobi-design.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w sklepie www.mobi-design.pl może być tzw. koszyk zakupów w którym przechowywane są wybrane przez kupującego produkty. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Procedura składania i realizacji zamówień.

4. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.mobi-design.pl. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon może zostać wykorzystany do realizacji składanych zamówień.

5. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

6. Zawarcie umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego następuje z chwilą udzielenia informacji przez sprzedawcę o przyjęciu zamówienia.

7. Przed zakupem konieczne jest sprawdzenie stanu magazynowego telefoniczne lub e-mail.

8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.

9. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, wskazanego w formularzu zamówienia.

10. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. W przypadkach wskazanych przez sklep koszty związane z dostawą zamówionych towarów mogą być ponoszone przez sklep.


Gwarancje i reklamacje

11. Oferty Promocyjne są ważne wyłącznie do wyczerpania zapasów.

12. W przypadku gdy towary oferowane w sklepie internetowym MAXlight są objęte gwarancją producenta, taki towar powinien być serwisowany w punktach autoryzowanych wskazanych przez producenta zgodnie z warunkami karty gwarancyjnej wydanej przez producenta.

13. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem lub załączyć do przesyłki ze zwracanym towarem.

Zgodnie z ustawą zwracany towar powinien być w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

Zwrotowi nie podlegają, zgodnie z ustawą:
- otwarte nośniki programów komputerowych, nagrań audialnych lub wizualnych,
- świadczenia o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, lub ściśle związanych z jego osobą.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Zwrot następuje za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszystko co otrzymał.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru a decyzję poprze pisemną deklaracją,
umowę sprzedaży uważa się za nie zawartą. Do dokumentu zakupu Konsumentowi zostanie wystawiona korekta.

Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także sprzedaży ratalnej, przy umowach zawieranych na odległość, zgodnie z warunkami umowy kredytowej.

W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę

14. Wymiar nominalny płytek różni się od wymiaru rzeczywistego.

Według Polskiej Normy - PN-en 14411:
a. Wymiar nominalny - wymiar stosowany do opisania wyrobu na opakowaniu
b. Wymiar rzeczywisty - wymiar otrzymany w wyniku pomiaru płytki zgodnie z ISO 10545-215. Kierowca/Kurier nie ma obowiązku wniesienia domieszkania zakupionego przez klienta towaru.


Ochrona danych osobowych

15. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu www.maxlight.com.pl są przetwarzane przez ax-Fliz sp. z o.o. sp. k.

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) realizacji umowy, gdy osoba, której dotyczą, jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep MAXlight.

Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania na stronie www.maxlight.com.pl w zakładce "[moje konto]". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

Postanowienia końcowe

16. Regulamin Sklepu Internetowego MAXlight w żadnym wypadku nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o
szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz innych powszechnie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i tak powinien być interpretowany.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl